ระบบเปรียบเทียบปรับ

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับนิติบุคคล


ระบบเปรียบเทียบปรับ (e-penalty) เป็นระบบให้บริการเพื่อให้นิติบุคคลสามารถเลือกชำระค่าปรับผ่านช่องทางการชำระเงินของธนาคาร
โดยนิติบุคคลใช้ Username และ Password เช่นเดียวกับระบบการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)และระบบ
จดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Click!